Cursos disponibles

  • Profesor: Martha Cecilia Alvarado

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2015

DNC Lengua Extranjera 2014

DNC Deporte 2014

DNC Cultura 2014

DNC Energías Renovables 2014

DNC Procesos Industriales 2014

DNC Mecatrónica 2014

Redes DNC 2014

DNC Sistemas Informáticos 2014

DNC Desarrollo de Negocios 2014

Contaduría DNC 2014

DNC 2014 Recursos Humanos